Karere Ora October Edition

Turou ki te tata anga nuti reta mua a Te Marae Ora tei karanga ia e ko te Karere Ora.

Te akakoroanga o teia nutireta kia kite te katoatoa i te au angaanga a Te Marae Ora e rave nei e kia pararauare teia karere ki te katoatoa. 

I teia marama ka akatinamou ia te manako maata o te nutireta ki runga i te angaanga meitaki e te tiratiratu a Te Marae Ora no runga i te patiaanga vairakau koviti19.

I roto ia Noema, ka akamou ia te manako maata o te nutireta ki runga i te Oraanga o te au Tane – tauianga manako.

Te irinaki nei au e ka mataora kotou i te tatau anga i teia nutireta mua no roto i te Karere Ora.

Welcome to the first online newsletter for Te Marae Ora aptly named Karere Ora.

The intent of the online newsletter to communicate the work of  TMO and to share health information.

This month’s edition focuses on the successful vaccination efforts of TMO.  

The November edition will centre on Men’s Health- Shifting the Tide.

I hope that you enjoy reading the first edition of Karere Ora.

Secretary of Health Bob Williams.

Follow this link to read Karere Ora – October edition